POLISA PRIVATNOSTI

Poštovani, u skladu sa članom 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), ispunjavajući dužnost rukovaoca prema Vama, kao ličnosti od koje se prikupljaju podaci koji se na Vas odnose, pružamo Vam u trenutku prikupljanja tih podataka sledeće informacije:

Rukovalac Vašim podacima je Darko Simić PR internet prodaja neutral shopping Beograd-Zemun, matični broj: 65970821, PIB: 112237561, mejl adresa: office@tarabax.rs.

Pravni osnov za obradu Vaših podataka je propisan članom 12. stav 1. tačka 2.  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), odnosno obrada je neophodna za izvršenje ugovora zaključenog sa licem na koje se podaci odnose ili za preduzimanje radnji, na zahtev lica na koje se podaci odnose, pre zaključenja ugovora. Zaključenje ugovora o prodaji na daljinu je svrha obrade Vaših podataka i oni neće biti korišćeni u druge svrhe, prikupljanje ličnih podataka ograničićemo na one koji su prikladni i potrebni za svrhu u koju su prikupljeni.

Konstantno sprovodimo tehničke i organizacione sigurnosne mere kako bi zaštitili Vaše lične podatke od ilegalnog ili neovlašćenog pristupa ili upotrebe, kao i od slučajnog gubitka ili uništavanja. Svi Vaši podaci  prikupljeni u cilju zaključenja ugovora o prodaji na daljinu (ime, prezime, mejl adresa, broj telefona, adresa prebivališta ) neće biti čuvani nakon što za njima prestane potreba, odnosno nakon postizanje svrhe u koju su korišćeni, u skladu sa važećim zakonskim propisima. Imate pravo da od rukovaoca zahtevate pristup podacima, pravo na ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade u skladu sa članom, prava na prenosivost podataka, kao i pravo na prigovor. Imate pravo na opoziv pristanka u bilo koje vreme. Imate pravo da podnesete pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ako smatrate da je obrada podataka o Vašoj ličnosti izvršena suprotno odredbama Zakona; Automatizovano donošenje odluke, uključujući profilisanje, kao bilo koji oblik automatizovane obrade koji se koristi da bi se ocenilo određeno svojstvo ličnosti, može se primeniti prema Vama samo u izuzetnim slučajevima i pod uslovima i na način iz člana 38.  Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018). Ukoliko dođe do povrede podataka o ličnosti koja može da proizvede rizik po prava i slobode fizičkih lica u roku od 72 časa od saznanja za povredu obavestićemo Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. O eventualnoj nameri da Vaše podatke obrađujemo u svrhu koja je različita od svrhe za koju su podaci prikupljeni, dužni smo i izvršićemo dužnost da Vam pre započinjanja dalje obrade pružimo informacije o toj drugoj svrsi, kao i sve ostale bitne informacije koje smo naveli i ovom prilikom.

Politika o kolačićima

Kolaćići su bezopasne tekstualne datoteke koje se čuvaju na Vašem uređaju prilikom pristupanja internet stranici tarabax.rs radi unapređivanja funkcionalnosti i poboljšanja korisničkog iskustva. Naš sajt koristi Google analitiku koja koristi kolačiće kao pomoć u analiziranju načina na koji se koristi sajt kako bi se poboljšalo Vaše iskustvo u našim sistemima. Kolačići omogućavaju da se sadržaj stranica prilagodi potrebama korisnika, pružajući na taj način unapređenu funkcionalnost i poboljšano korisničko iskustvo. Podešavanja kolačića možete promeniti u bilo kom trenutku.

Back to Top

Search For Products

Product has been added to your cart